Jan Slováček

Bakalářská práce

Biologicky aktivní látky v pivu

Biologically active substances in beer
Anotace:
Bakalářská práce „Biologicky aktivní látky v pivu“ se zaměřuje na aktivní látky obsažené v pivech a na vliv těchto látek v lidském organismu. V první části práce je nastíněna historie pivovarnictví ve světě a u nás. Dále jsou popsány jednotlivé suroviny potřebné k výrobě piva a následuje popis procesu výroby samotného pivního moku. Poslední část práce je zaměřena na biologicky aktivní látky, které …více
Abstract:
Bachelor thesis „Biologically active substances in beer“ is focused on the active substances contained in beers and the influence of these substances in the human body. The first part of the thesis outlines the history of brewing in the world and in our country. In addition, raw materials needed to produce beer and the brewing proces itself are described. The last part of the thesis is focused on biologically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta