Tomáš KOZUBÍK

Bakalářská práce

Progrese sazby DPH a vliv na daňový subjekt ZED

The Progression Rates of Value Added Tax and the Effect on Tax Subject ZED
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá daní z přidané hodnoty a jejím vlivem na daňový subjekt. Je založena na rešerši teoretických pramenů, které se týkají uvedené daně, a popsání zásadních změn v Zákoně č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, které se dotýkají hlavně stavebního průmyslu v ČR. Hlavním cílem bakalářské práce je aplikování poznatků na základě teoretického podkladu na stavební společnost …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with value added tax and its influence upon a tax subject. It is based on a search of available literature which is concerned with the given taxes and on a description of fundamental changes in the code of law No. 234/2004 on value added tax which deals with building industry of the Czech Republic. The main objective is to apply the knowledge acquired from the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zveřejnit od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Ředinová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZUBÍK, Tomáš. Progrese sazby DPH a vliv na daňový subjekt ZED. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe