Jana ŽALKOVÁ

Bakalářská práce

Posouzení finančního zdraví společnosti Zlínské stavby, a. s. v letech 2007-2009

Assessment the financial health of the company Zlínské stavby, a. s. for years 2007-2009
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je shrnout základní poznatky vztahující se k finanční analýze a poté je aplikovat na konkrétní podnik Zlínské stavby a, s., abych tak posoudila ekonomickou situaci tohoto podniku. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu finanční analýza, její účel, zdroje, hlavní metody a postupy. V praktické části práce je …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to summarize the basic knowledge concerning the financial analysis and their subsequent application onto a particular joint-stock company Zlínské stavby to be able to evaluate the economic situation of this company. The thesis is divided into two main sections - the theoretical part and practical part. The theoretical part includes determination of the term financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 21136

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radana Janáčová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽALKOVÁ, Jana. Posouzení finančního zdraví společnosti Zlínské stavby, a. s. v letech 2007-2009. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe