Nikol Švédová

Bakalářská práce

Odměňování, zaměstnanecké výhody a jejich motivační efekt ve firmě ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o.

Anotace:
Tato bakalářská práce řeší motivační vlivy odměňování a zaměstnaneckých výhod na zaměstnance v dopravní společnosti. Informace byly získány ze zaměstnanecké ankety v konkrétní firmě, a pomocí analýzy odpovědí byla navrhnuta zlepšovací opatření v oblastech odměňování a zaměstnaneckých výhod. Na základě zjištěných údajů je pravděpodobné, že praktickou aplikací navržených opatření bude zvýšena spokojenost …více
Abstract:
This bachelor thesis describes a motivational effect of remuneration and employee benefits in a transport company. Information were obtained in an employee survey organized in specific company. Some improvement proposals in the fields of remuneration and employee benefits were sugested by using the analysis of answers. Based on detected data, it is likely that the job satisfaction and motivation will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/0d1lle/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích