Theses 

Od věrné hvězdy k light pollution tematizace umělého světla v českém autor ském dokumentárním filmu – Květoslava Přibylová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Květoslava Přibylová

Bakalářská práce

Od věrné hvězdy k light pollution tematizace umělého světla v českém autor ském dokumentárním filmu

"Light-motive" in czech documentary

Anotace: V bakalářské práci Od věrné hvězdy k light pollution, tematizace umělého světla v českém autorském dokumentárním filmu srovnávám šest konkrétních filmů z různých období a ukazuji, jak se proměňuje postoj filmařů k tématu umělého světla. Kromě zachycení dobových proměn se snažím dokázat, že umělé světlo zároveň nese symbolické významy, které přetrvávají napříč časem.

Abstract: "From Faithful Star to Light Pollution: Artificial Light Theme in Czech Documentary Film," compares six documentaries made in different epoch and showes how the point of view on the topic of artificial light is changing. Except for showing main changes over time, the essay wants to underline that there are also some symbolic meanings of artificial light which remain permanently regardless of history.

Klíčová slova: autorský film

Klíčová slova: filmová teorie

Klíčová slova: světlo ve filmu

Klíčová slova: analýzy filmových děl

Klíčová slova: dokumentární film

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2012
  • Vedoucí: Alice RŮŽIČKOVÁ
  • Oponent: Martin ŘEZNÍČEK

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:09, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz