Yihan Gu

Master's thesis

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Abstract:
Along with the deepening of global financial innovation and the development of modern banking, risk management becomes more and more complicated and important. Among all the financial risks, credit risk is the most frequent and important risk so that not only individual investors and corporates but also banks need to pay more attention. To measure credit risk, scholars and researchers from all over …more
Abstract:
Along with the deepening of global financial innovation and the development of modern banking, risk management becomes more and more complicated and important. Among all the financial risks, credit risk is the most frequent and important risk so that not only individual investors and corporates but also banks need to pay more attention. To measure credit risk, scholars and researchers from all over …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2019
  • Supervisor: Josef Novotný
  • Reader: Martina Novotná

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava