Michaela MRKÁČKOVÁ

Bakalářská práce

The Language of Food Advertisements - Characteristics of Selected Language Means in Food Advertisements

The Language of Food Advertisements - Characteristics of Selected Language Means in Food Advertisements
Abstract:
The main objective of the Bachelor´s thesis is to analyse selected language means in printed English food advertisements. The Bachelor´s thesis is divided into the theoretical and practical part. The first chapter provides the explanation of marketing mix. The following chapter is concerned with the various definitions of advertising, the advertisements for various target groups as well as with advertising …více
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce pojednává o jazykových prostředcích v tištěných reklamách na jídlo. Jazykové prostředky zkoumá v morfologické, lexikální a syntaktické rovině jazyka. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Po úvodu je věnována pozornost marketingu, především marketingovému mixu. Dále je uvedeno několik definic reklamy a dochází k podrobnějšímu zkoumání reklam pro …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dejmalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRKÁČKOVÁ, Michaela. The Language of Food Advertisements - Characteristics of Selected Language Means in Food Advertisements. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina