Michaela MRKÁČKOVÁ

Bachelor's thesis

The Language of Food Advertisements - Characteristics of Selected Language Means in Food Advertisements

The Language of Food Advertisements - Characteristics of Selected Language Means in Food Advertisements
Abstract:
The main objective of the Bachelor´s thesis is to analyse selected language means in printed English food advertisements. The Bachelor´s thesis is divided into the theoretical and practical part. The first chapter provides the explanation of marketing mix. The following chapter is concerned with the various definitions of advertising, the advertisements for various target groups as well as with advertising …more
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce pojednává o jazykových prostředcích v tištěných reklamách na jídlo. Jazykové prostředky zkoumá v morfologické, lexikální a syntaktické rovině jazyka. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Po úvodu je věnována pozornost marketingu, především marketingovému mixu. Dále je uvedeno několik definic reklamy a dochází k podrobnějšímu zkoumání reklam pro …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Dejmalová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MRKÁČKOVÁ, Michaela. The Language of Food Advertisements - Characteristics of Selected Language Means in Food Advertisements. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/