Ing. Petr TIHLAŘÍK

Diplomová práce

Ovládání laboratorního modelu robota Mindstorms NXT s využitím umělé inteligence - neuronových sítí

Control laboratory model Mindstorms NXT robot using artificial intelligence - neural networks
Anotace:
Práce se zabývá analýzou programování MINDSTORMS NXT robotů s vyuţitím neuronových sítí. V teoretické části jsou uvedeny moţnosti programování robotů pomocí různých programovacích jazyků, v praktické části je probráno řízení konkrétní neuronovou sítí.
Abstract:
This master thesis is focused to programming MINDSTORMS NXT robot using neural networks. The theoretical part introduces the possibility of robot programming using various programming languages. The practical part includes a robot control via neural network.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2010
Identifikátor: 15652

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TIHLAŘÍK, Petr. Ovládání laboratorního modelu robota Mindstorms NXT s využitím umělé inteligence - neuronových sítí. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe