Mgr. Tereza Maková

Bakalářská práce

Členství v pro-ana komunitě v kontextu diagnózy mentální anorexie

Membership in pro-ana community in the context of mental anorexia
Anotace:
Práce se zabývá problematikou mentální anorexie na pro-ana blozích u adolescentních dívek na území České republiky. Prostřednictvím spřátelených blogů se pro-ana blogy propojují do online komunity. Práce se zaměřuje zejména na vliv členství v pro-ana komunitě, na průběh, léčbu, případně recidivu onemocnění, dále na kvalitu života respondentek a formování jejich identity. Důraz byl kladen rovněž na …více
Abstract:
This thesis deals with the phenomenon of anorexia nervosa at the pro-ana blogs among adolescent girls in the Czech republic. Pro-ana blogs are interconnected into a wide online communities. The exploration is focused on the influence of the pro-ana community membership on the course and the relapse of the disease, on the quality of respondents´ lifes and their identity creation. The acceptance of anorexia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Psychologie