Mgr. Zdeňka Mourová

Bakalářská práce

Dospívající a (ne)bezpečné blogy: pro-ana komunity online

Adolescent and un/security blogs
Anotace:
Práce se zaměřuje na problematiku pro-ana blogů adolescentních dívek na území České Republiky. Pro-ana blogy (internetové deníčky) se propojují prostřednictvím funkce spřátelených blogů do širokých sociálních sítí, komunit. Byl zkoumán vliv blogu na život respondentky a na rozvoj, léčbu či recidivu anorexie. Dále byly zkoumány vztahy mezi dívkami v komunitě. Výzkum byl veden kvalitativně. Zdrojem dat …více
Abstract:
The dissertation deals with problems of pro-ana blogs of adolescent girls in the Czech Republic. Through a function of friendly blogs are pro-ana blogs (the internet diares) interconnected into a wide social networks and communities. The influence of the blog on the life of respondent, her development, treatment and relapse of anorexia together with relationships between girls in the community was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukas Blinka, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Psychologie