Kristýna Kosatíková

Bakalářská práce

Vliv event marketingových aktivit na tvorbu image značky

The impact of Event Marketing Activities on Image Making of a Brand
Anotace:
Abstrakt Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení efektivního využití event marketingu pro zvýšení firemní image, vybudování značky a pozitivní vnímání společnosti zákazníky. K jeho naplnění se text závěrečné práce zabývá realizací konkrétního eventu. Event je podrobně rozebrán na dílčí části. Popisuje hlavní cíl, produkt, segment účastníků, náklady a konkrétní kroky, které předcházely realizaci …více
Abstract:
The main objective of this bachelor’s thesis is to evaluate efficient use of event marketing for enhancement of company image, building a brand and positive perception of company by its customers. To fulfill it, the text of the dissertation deals with realisation of a specific event, whose individual parts are thoroughly analysed. The author describes main objective, product, participants, costs and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace