Bc. Adéla Babišová, DiS.

Diplomová práce

Event marketing a jeho efektivita

Event marketing and its effectiveness
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením stávající marketingové komunikace a strategie vybraných eventů společnosti Centers Publishing, s.r.o. a jejich efektivitou. Teoretická část se zabývá event marketingem, jeho základními principy a fungováním. V praktické části jsou charakterizovány jednotlivé eventy pořádané shora uvedené společnosti a zveřejnění výsledků dotazníkového šetření k formulovaným hypotézám …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of existing communication and marketing strategies of selected events of the Centers Publishing, Ltd. and their effectiveness. The theoretical part deals with event marketing, its basic principles and operation. The practical part is characterized by various events organized by the above companies and the publication of survey results to the stated hypotheses and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: Mgr. Evžen Staněk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace