Theses 

Marketingstrategie der Firma DHL / Marketingová strategie firmy DHL – Markéta KAĎORKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta KAĎORKOVÁ

Bakalářská práce

Marketingstrategie der Firma DHL / Marketingová strategie firmy DHL

Marketing Strategy of DHL Company

Abstract: This bachelor thesis deals with marketing strategy of DHL Company. The theoretical part is focused on explanation of basic economic term such as marketing, marketing strategy and marketing mix, but also describes the organisation of DHL Company into divisions and its strategies. The practical part consists of interpretation of questionnaires and SWOT analysis. The aim of the practical part is to find out the public awareness about the company and to point out the weak and strong points of the company. In the final part of the thesis there are indicated several ideas for improvement of marketing strategy and also evaluation of the marketing strategy of DHL Company.

Abstract: Bakalářská práce se zabývá marketingovou strategií firmy DHL. Teoretická část je zaměřena nejen na vysvětlení základních ekonomických pojmů, jako je marketing, marketingová strategie a marketingový mix, ale i na rozdělení divizí firmy DHL a její strategie. Praktická část se skládá z vyhodnocených dotazníků a SWOT analýzy. Cílem praktické části je zjistit, jak je firma DHL známá mezi veřejností a poukázat na silné a slabé stránky firmy. V závěru práce jsou uvedeny nápady na zlepšení marketingové strategie a zhodnocená samotná strategie firmy DHL.

Klíčová slova: marketingová strategie, marketing, marketingový mix, divize, strategie, SWOT analýza

Jazyk práce: němčina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26613 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KAĎORKOVÁ, Markéta. Marketingstrategie der Firma DHL / Marketingová strategie firmy DHL. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:29, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz