Bc. Jiří Pokorný

Bachelor's thesis

Kyberšikana a její prevence – přehledová studie aktuálních výzkumů z oblasti prevence kyberšikany

Cyberbullying and its prevention - review of current research in the field of cyberbullying prevention
Abstract:
Bakalářská práce „Kyberšikana a její prevence – přehledová studie aktuálních výzkumů z oblasti prevence kyberšikany“ se zabývá analýzou aktuálních výzkumných článků z oblasti prevence a intervence kybernetické šikany, jejichž předmětem zkoumání byly preventivní a intervenční programy. V úvodních kapitolách práce popisuje základní poznatky o kybernetické šikaně a odlišnosti oproti šikaně tradiční. Následně …more
Abstract:
Diploma thesis „Cyberbullying and its prevention – review of current research in the field of cyberbullying prevention“ deals with the analysis of current research articles in the field of cyberbully prevention and intervention, which subject to research were prevention and intervention programs. In the introductory chapters, the thesis describes basic knowledge about cyberbullying and the differences …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Hana Tulinská
  • Reader: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta