Bc. Jiří Pokorný

Bakalářská práce

Kyberšikana a její prevence – přehledová studie aktuálních výzkumů z oblasti prevence kyberšikany

Cyberbullying and its prevention - review of current research in the field of cyberbullying prevention
Anotace:
Bakalářská práce „Kyberšikana a její prevence – přehledová studie aktuálních výzkumů z oblasti prevence kyberšikany“ se zabývá analýzou aktuálních výzkumných článků z oblasti prevence a intervence kybernetické šikany, jejichž předmětem zkoumání byly preventivní a intervenční programy. V úvodních kapitolách práce popisuje základní poznatky o kybernetické šikaně a odlišnosti oproti šikaně tradiční. Následně …více
Abstract:
Diploma thesis „Cyberbullying and its prevention – review of current research in the field of cyberbullying prevention“ deals with the analysis of current research articles in the field of cyberbully prevention and intervention, which subject to research were prevention and intervention programs. In the introductory chapters, the thesis describes basic knowledge about cyberbullying and the differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Hana Tulinská
  • Oponent: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví