Kateřina Doležalová

Bakalářská práce

Strategické plánování v neziskové organizaci

Strategic Planning in a Non-Profit Organization
Anotace:
Cílem bakalářské práce je využití teoretických znalostí o strategickém plánování a jeho jednotlivé kroky aplikovat na mnou zvolenou neziskovou organizaci. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a druhá praktická. V teoretické části je popsán postup a využívané metody strategického plánování v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. V praktické části je postup strategického plánování …více
Abstract:
The aim of this bachelor is to use the theoretical knowledege of strategic planning and individual steps to apply to me the chosen non-profit organization. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and the other practical. The theoretical part describes the procedure used and methods of strategic planning in the business and non-business sphere. In the practical part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Jan Nový
  • Oponent: Jaroslava Sedláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36183