Ing. Vladislav Kořínek

Bakalářská práce

METODY NASTAVENÍ PID REGULÁTORU PRO STATICKÉ SYSTÉMY 1. ŘÁDU S DOPRAVNÍM ZPOŽDĚNÍM

METHODS OF TUNING PID CONTROLLER FOR STABLE FIRST-ORDER SYSTEMS WITH DEAD TIME
Anotace:
Cílem práce je porovnání vlastností několika vybraných metod nastavení parametrů PID regulátoru pro statické systémy 1. řádu s významným dopravním zpožděním. Metody byly porovnány na základě přechodové charakteristiky u zvolených příkladů. Pro simulaci těchto metod byl využit výpočtový software MATLAB se simulačním prostředím SIMULINK.
Abstract:
The aim is to compare the properties of several selected methods of setting parameters of the PID controller for static systems of the first order with dead time. The methods was compared using step response at selected examples. To simulate these methods the computational software MATLAB with simulation environment SIMULINK was used.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Cvejn, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kořínek, Vladislav. METODY NASTAVENÍ PID REGULÁTORU PRO STATICKÉ SYSTÉMY 1. ŘÁDU S DOPRAVNÍM ZPOŽDĚNÍM. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Řízení procesů