Kristýna RICHTROVÁ

Bakalářská práce

Pragmatic aspects of translation in the subtitles of the series Modern Family

Pragmatic aspects of translation in the subtitles of the series Modern Family
Abstract:
Tato práce se zabývá analýzou českých titulků pro americký sitcom Modern Family vysílaný na americké stanici ABC, obzvláště kulturně vázaných výrazů, které se v něm běžně objevují. Jsou to ty výrazy, které jsou spojené s americkou kulturou a českému divákovi nejsou běžně známé, jako například jména osobností, filmů, či geografických prvků. Cílem této bakalářské práce je identifikovat tyto kulturně …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of Czech subtitles for an American sitcom called Modern Family aired on ABC Television Network, with a focus on culture-specific terms, which frequently appear on this show. Those are terms connected to the American culture and are commonly unknown to a Czech audience, for example celebrities, movie titles or geography-connected words. The aim of this work is to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2015
Zveřejnit od: 11. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RICHTROVÁ, Kristýna. Pragmatic aspects of translation in the subtitles of the series Modern Family. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta