Bc. Alice Kaletová

Diplomová práce

Bioplyn jako alternativní zdroj energie v České republice

Biogas as Alternative Energy Resource in Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce představuje bioplyn jako obnovitelný zdroj energie s vysokým potenciálem tvořící alternativu tradičním fosilním energetickým zdrojům. V úvodu práce jsou krátce představeny veškeré typy obnovitelné energie využívané v České republice. Stěžejní část textu, v rámci níž jsou také prezentovány výsledky dotazníkového šetření mezi provozovateli bioplynových stanic, je ovšem věnována samotnému …více
Abstract:
The thesis introduces biogas as a renewable energy source with a high potential that constitutes an alternative to the traditional fossil energy sources. In the opening part, all types of renewable energy sources that are used in the Czech Republic are shortly presented. However, the main part, that also involves the outcomes of a questionnaire inquiry among the biogas plant operators, is dedicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta