Bc. Aneta ENGLISCHOVÁ

Diplomová práce

Obnovitelné zdroje energie v ČR ve výuce zeměpisu na základních a středních školách - návrh didaktických materiálů pro výuku

Renewable energy sources in the Czech Republic in teaching geography at primary and secondary schools - draft of didactic materials for teaching
Anotace:
Diplomová práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie se zaměřením na výuku. Byla provedena komplexní analýza učebnic zeměpisu s cílem zhodnotit míru zařazení problematiky obnovitelných zdrojů energie včetně zhodnocení mezipředmětových vztahů. Mezi žáky a studenty základní a středních škol bylo provedeno dotazníkové šetření mapující znalosti a dovednosti žáků v předmětné problematice, které bylo využito …více
Abstract:
The diploma thesis deals with renewable energy sources with a focus on teaching. Several textbooks were evaluated according to various criteria and a questionnaire survey was carried out which helped to create worksheets for pupils. Methodological sheets for worksheets and teaching text for teachers were also created.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ENGLISCHOVÁ, Aneta. Obnovitelné zdroje energie v ČR ve výuce zeměpisu na základních a středních školách - návrh didaktických materiálů pro výuku. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství geografie pro střední školy