Bc. Barbora Adamková

Diplomová práce

Obecne vlastnené zdroje obnoviteľnej energie v kontexte energetickej demokracie

Municipally owned sources of renewable energy in the context of energy democracy
Abstract:
Large transformation of the energy sector is necessary to avoid the worsening effects of the climate and ecological crisis. Transition away from the fossil fuels and towards renewable sources of energy is more than just a technological fix. Energy decentralization is an opportunity to implement more democratic forms of ownership and control over energy production, including higher citizen participation …více
Abstract:
Rýchla dekarbonizácia energetického sektoru je nevyhnutá k zmierneniu negatívnych dôsledkov klimatickej a ekologickej krízy. Prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie je viac ako len technologickým riešením. Decentralizácia je príležitosťou k uplatneniu demokratickejších foriem vlastníctva a kontroly výroby energie, s vyššou mierou participácie miestnych obyvateľov a obyvateliek. Diplomová …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: Ph.D. Christian Kimmich, M.Sc.
  • Oponent: Mgr. Ing. Jan Blažek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií