Bc. Libuše Topolářová

Diplomová práce

Recyklace stavebních materiálů s experimentálním zaměřením na vlastnosti betonu z přírodního kameniva a betonů s využitím recyklátů

Recycling of building materials with an experimental focus on the properties of concrete from natural aggregates and concrete using recycled materials
Anotace:
Tématem diplomové práce je Recyklace stavebních materiálů s experimentálním zaměřením na vlastnosti betonu z přírodního kameniva a betonů s využitím recyklátů. V úvodní části jsou popsány základní pojmy týkající se legislativy, trvale udržitelného rozvoje a procesu recyklace. Práce se v teoretické části zabývá recyklací stavebního a demoličního odpadu a možnostmi jeho použití jako kameniva do nového …více
Abstract:
The diploma thesis topic is the Recycling of building materials with an experimental focus on the properties of concrete from natural aggregates and concrete using recyclates. The first part of the thesis describes the basic concepts of legislation, sustainable development, and recycling. The following chapters deal with recycling construction and demolition waste and the possibilities of its use as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ing. Petr Junga, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta