Theses 

Ekologie, ochranáři a environmentální problematika v Brně v 2. pol. 80. let 20. století – Bc. Gabriela Hájková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Gabriela Hájková

Diplomová práce

Ekologie, ochranáři a environmentální problematika v Brně v 2. pol. 80. let 20. století

Ecology, Conservationists and Environmental Challenges in Brno in the late 1980s

Anotace: Diplomová práce Ekologie, ochranáři a environmentální problematika v Brně v 2. pol. 80. let 20. století se zabývá především takovými aktivitami ekologů a ochránců přírody, které se svým upozorňováním na devastaci a špatné zacházení s životním prostředím zároveň chtě nechtě dostávaly do konfliktu s vládnoucím socialistickým režimem, jehož představitelé nebyli s to konstruktivně řešit dané problémy. Vedle popisu jednotlivých organizací, jejich vývoje a činnosti (věnuji se především ČSOP a hnutí Brontosaurus) si v práci všímám i role a významu, kterou v Brně měli konkrétní kauzy a jejich aktéři při tvorbě znovu vznikající občanské společnosti před Listopadem 1989 a během něj. Důraz je v tomto smyslu kladen na témata a konání tzv. Brněnských fór, která vznikla před událostmi podzimu 1989 jako platforma pro diskusi.

Abstract: The master’s thesis Ecology, Conservationists and Environmental Challenges in Brno in the late 1980s deals especially with those activities of environmentalists and conservationists which warned about environmental mistreatment and devastation, and were in conflict with the ruling socialist regime which was no longer able to respond constructively to environmental problems. In addition to describing individual organizations (especially ČSOP and hnutí Brontosaurus), their development, and activities, I focus on the role and importance of particular cases and their participants in forming civic society before and during November 1989. The emphasis is placed on the themes of so-called Brno fora which were formed as a platform for discussion before the events of November 1989.

Klíčová slova: environmentalismus, ochrana přírody, ekologie, životní prostředí, ochranáři, Brno, Český svaz ochránců přírody (ČSOP), hnutí Brontosaurus, Brněnské fórum, Listopad 1989

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:43, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz