Ing. Jan Kyncl

Diplomová práce

Ochrana přírody a krajiny v České republice a Francii

Protection of nature and landscape in ihe Czech Republic and France
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Ochrana přírody a krajiny v České republice a Francii― je popsání výchozích principů, legislativního a institucionálního zabezpečení ochrany přírody a krajiny v České republice a ve Francii a jejich vzájemná komparace. Práce obsahuje i ekonomickou analýzu ochrany přírody a krajiny v obou zemích. V závěru se pokouším o zhodnocení výsledků ochrany.
Abstract:
The topic of the thesis ―Protection of nature and landscape in the Czech Republic‖ is a description of initial principles, legislative and institutional framework of the protection of nature and landscape in the Czech republic and France and its comparison. The thesis also contains an economical analysis of the protection of nature and landscape in both countries. In the conslusion I am trying to evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta