Bc. Michaela Panenková

Diplomová práce

Marketing a management měst a obcí

Marketing and management of Cities and Towns
Anotace:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá vývojem marketingu měst a obcí a poukazuje na důležitost a potřebu tohoto marketingu, na jeho specifika a zároveň popisuje jednotlivé části řízení měst a obcí, jehož cílem by měla být dlouhodobá konkurenceschopnost daného území, nalezení cesty k akčnímu a projektově orientovanému regionálnímu rozvoji. Marketing a management není „pomocníkem“ jen v soukromé sféře, …více
Abstract:
Abstract Diploma thesis deals with development of marketing of cities and villages and adverts to importance and need of this kind of marketing and to its specifics. Diploma thesis simultaneously describes particular parts of management of cities and villages, of which goal should be long-term competitiveness of given area and finding a way to a favorable and project oriented regional development. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace