Hana MIKULČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv hluboké mozkové stimulace na Parkinsonovu chorobu

Effect deep brain stimulation in Parkinson's disease
Anotace:
Parkinsonova nemoc je porucha extrapyramidového systému, kdy dochází k úbytku neurotransmiteru dopaminu v bazálních gangliích. Symptomy nemoci je tremor, rigidita, hypokineze. K léčbě symptomů se využívá farmakoterapie, rehabilitace a neurochirurgická operace v podobě hluboké mozkové stimulace (Deep brain stimulation).
Abstract:
Parkinson?s disease (PD) is a disorder of the extrapyramidal system, which is the result of the loss of dopamine-producing brain cells in basal ganglias. The primary symptoms of PD are tremor, rigidity, or bradykinesia. Farmacotherapy, rehabilitation and surgery called deep brain stimulation (DBS) are used as a treatment to cure PD.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011
Zveřejnit od: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Petra Bártová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKULČÍKOVÁ, Hana. Vliv hluboké mozkové stimulace na Parkinsonovu chorobu. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta