MUDr. Dušan Hrabovský, Ph.D.

Disertační práce

Anatomická a neurofyziologická korelace cílových struktur hluboké mozkové stimulace

Anatomical and neurophysiological correlation of deep brain stimulation targets
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na tři témata z oblasti hluboké mozkové stimulace (DBS). První tématem je problematika anatomicko - elektrofyziologické korelace při implantaci DBS elektrod do subthalamického jádra (STN), tedy vztah mezi cílovou strukturou určenou na základě neuroradiologických metod a pomocí elektrofyziologických technik. V rámci druhého tématu práce sleduje výskyt časných pooperačních …více
Abstract:
The Ph.D. thesis is focused on three problems related to deep brain stimulation (DBS). The first topic is the anatomo – electrophysiological correlation in bilateral subthalamic nucleus (STN) stimulation, or the relationship of the target structure determined using neuroradiological techniques compared with the results of intraoperative electrophysiology. The second topic is the incidence and potential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 11. 2018
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D., doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D., MBA, MUDr. Dušan Urgošík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta