Bc. Kateřina MACH

Diplomová práce

Metody měření a řízení výkonnosti podniku a jejich využití v podnikové praxi

Methods of measurement and performance management in the company and their application in business practice.
Anotace:
Tématem diplomové práce jsou "Metody měření a řízení výkonnosti podniku a jeho využití v podnikové praxi." Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je nejprve charakterizován pojem výkonnost a následně popsány tradiční a moderní měřítka výkonnosti podniku. V praktické části je nejdříve charakterizovaný analyzovaný podnik. V následující části je provedena finanční …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is "Measurement methods and corporate performance management and its use in business practice." The thesis is divided into a theoretical and a practical part. First, the theoretical part characterizes the concept of performance and, subsequently, it brings a description of traditional and modern scales of business performance. The practical part characterizes the analysed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACH, Kateřina. Metody měření a řízení výkonnosti podniku a jejich využití v podnikové praxi. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/