Simona LUKEŠOVÁ

Bakalářská práce

Mezinárodní účetní standardy pro malé a střední podniky - vznik, vývoj a srovnání s mezinárodními účetními standardy IFRS.

International accounting standards for small and medium enterprises - creation, development and comparison with international accounting standards IFRS.
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou mezinárodní účetní standardy pro malé a střední podniky - vznik, vývoj a srovnání s mezinárodními účetními standardy IFRS. Cílem mé práce je charakterizovat mezinárodní účetní standardy, zejména jejich vznik a vývoj. Konkrétně jsou charakterizovány tyto standardy: US GAAP, IFRS pro velké podniky, IFRS pro malé a střední podniky a IPSAS. Dalším úkolem práce je zaměřit …více
Abstract:
The topic of this dissertation are international financial reporting standards (IFRS) for small and medium enterprises (SME) - their origin, development and comparison with IFRS for corporations. The aim of my work is to characterize the international accounting standards, especially their origin and development. Specifically, they are characterized by the following standards: U.S. GAAP and IFRS for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavlína Mazancová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUKEŠOVÁ, Simona. Mezinárodní účetní standardy pro malé a střední podniky - vznik, vývoj a srovnání s mezinárodními účetními standardy IFRS.. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická