Mgr. Irena Vlčková, Ph.D.

Disertační práce

Kvalita života dětí a dospívajících po léčbě nádorového onemocnění

The Quality of Life of Childhood Cancer Survivors
Anotace:
Tématem předkládané disertační práce je výzkum kvality života dětí a dospívajících po léčbě nádorových onemocnění dětského věku. Díky pokrokům v oblasti protinádorové léčby dnes dosahuje stále větší počet pacientů dlouhodobých remisí. S narůstajícím počtem přeživších se do popředí výzkumného zájmu dostávají pozdní následky léčby a kvalita života vyléčených pacientů. Prostřednictvím této disertační …více
Anotace:
čovský zájem, rodičovskou vřelost, rodičovskou kontrolu a inkonzistenci výchovy. Počty respondentů v experimentální skupině se v jednotlivých studiích liší, poněvadž respondentů postupně přibývalo v průběhu tří let realizace projektu. Ve studii 1 a 2 participovalo úhrnem 91 respondentů, nejvyšší počet dětí v experimentální skupině činil 147 respondentů (studie 3). Věkové rozmezí respondentů bylo 9 …více
Abstract:
Objectives: Dissertation thesis is focused on the analysis of the quality of life of childhood cancer survivors. It is a part of a larger prospective longitudinal study titled The Quality of Life Longitudinal Study in Oncology Pediatric Patients (“QOLOP”). We used data obtained in the first phase of the project QOLOP (2007-2011).The objective of the dissertation thesis was to analyse the quality of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií