Bc. Michal Šimík

Master's thesis

Marketingový plán Rodinné pražírny Laura Coffee

Marketing Plan of Family Roaster Laura Coffee
Anotácia:
Předmětem diplomové práce je roční marketingový plán firmy Rodinná pražírna Laura Coffee pro rok 2015. Cílem práce je vytvořit soubor plánů, který odpovídá na otázku rozvoje firmy v oblasti marketingových aktivit. Práce má díky analýzám vnést ucelený pohled na aktivity společnosti. První část práce je zaměřena na sběr teoretických informací o marketingovém plánování. Druhá část práce je věnována analýzám …viac
Abstract:
The subject of the thesis is the annual marketing plan of the company Family Laura Coffee roaster for 2015. Goal is to create a set of plans that answers the question of the development of companies in the field of marketing activities. Work is due to analysis to bring a holistic view of the company's activities. The first part focuses on the collection of theoretical information on marketing planning …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
Zverejniť od: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šimík, Michal. Marketingový plán Rodinné pražírny Laura Coffee. Zlín, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe