Michal Anestis

Bakalářská práce

Strategie vstupu firmy na zahraniční trh

Market Entry Strategy
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zpracování plánu vstupu na zahraniční trh. Teoretická část obsahuje základní východiska jako důvody vstupu na zahraniční trh a formy vstupu na zahraniční trh. Jsou popsány metody využívané v praktické části jako je PEST a SWOT analýza. V praktické části je představena společnost Avanso s.r.o., provedena analýza makroprostředí Rumunského trhu a analýza trhu doplňků stravy …více
Abstract:
The aim of this thesis is to prepare a plan for entering the foreign market. The theoretical part contains basic starting points, such as reasons for entering the foreign market and forms of entering the foreign market. There are described methods used in the practical part such as PEST and SWOT analysis. The practical part introduces the company Avanso s.r.o., analyzes the macro environment of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/i87m6/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Šimek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management