Pavla OHÁŇKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská diagnóza deficit sebepéče v terminologickém systému NANDA International

Nursing diagnosis of Self-care deficit in terminology system NANDA International
Anotace:
Bakalářská práce představuje přehled informací ze studií publikovaných v periodikách v anglickém jazyce, zabývajících se ošetřovatelskými diagnózami NANDA International, konkrétně pak diagnózou deficit sebepéče. Obsahem je předložení informací z dohledaných plnotextů, které jsou rozděleny do podkapitol podle cílů práce. Předkládá publikované poznatky o metodických přístupech studií, které se týkají …více
Abstract:
This thesis presents an overview from the studies published in periodicals in English, dealing with the nursing diagnoses of NANDA International, specifically with the diagnosis of the self-care deficit. The content is the submission of information of the searched full texts which are divided into the subchapters according to objectives. It presents the published knowledge of the methodical approaches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Lenka Mazalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OHÁŇKOVÁ, Pavla. Ošetřovatelská diagnóza deficit sebepéče v terminologickém systému NANDA International. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0i468f 0i468f/2
24. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
24. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.