Barbora HÁJKOVÁ

Bakalářská práce

Využití klasifikačního systému NANDA v ošetřovatelské praxi

Use of the classification system NANDA in nursing practice
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám klasifikačním systémem NANDA a jeho využitím v ošetřovatelské praxi. V teoretické části se nejprve zmiňuji o obecných poznatcích ošetřovatelského procesu, kde se zaměřuji z převážné části na jeho diagnostickou fázi a charakterizuji zde i ošetřovatelské diagnózy. V návaznosti na předešlé informace definuji historii vzniku klasifikačního systému NANDA Taxonomie a zaměřuji …více
Abstract:
In my thesis I deal with NANDA classification system and its application in nursing practice. In the theoretical part I mention the general pknowledge of the nursing process, focusing largely on the diagnostic phase and nursing diagnoses. Following the previous information define the history of the classification system NANDA Taxonomy and focus on the issue of evolution, structure and inclusion in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Pelcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁJKOVÁ, Barbora. Využití klasifikačního systému NANDA v ošetřovatelské praxi. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií