Eliška ZEDNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Dostupnost primární zdravotní péče v obcích okresu Olomouc

Accessibility of primary health care in the municipalities of Olomouc district
Anotace:
Dostupnost začíná být v dnešní době jedno z nejzkoumanějších témat zdravotní péče. Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením dostupnosti primární zdravotní péče pro okres Olomouc. Součástí práce bylo nejen provedení dotazníkového šetření pro zjištění názoru obyvatel, ale také menší prostorová analýza zdravotnických zařízení. Autorka práce se zaměřila jak na dostupnost zdravotní péče samotnou z pohledu …více
Abstract:
Accessibility is becoming one of the most researched topics in healthcare today. This bachelor thesis deals with the evaluation of the accessibility of primary health care for the Olomouc district. Part of the work was not only a questionnaire survey to find out the opinion of the population, but also a smaller spatial analysis of medical facilities. The author of the thesis focused on the availability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. David Fiedor, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEDNÍKOVÁ, Eliška. Dostupnost primární zdravotní péče v obcích okresu Olomouc. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0i4vre 0i4vre/2
25. 5. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
25. 5. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.