Stanislava Černovská

Diplomová práce

Dostupnost zdravotní péče v krajích České republiky

The availability of healthcare in the regions of the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na ekonomiku zdraví, zejména na zdravotnické faktory, které jsou určeny dostupností zdravotní péče. Cílem diplomové práce je stanovit regionální rozdíly v dostupnosti zdravotní péče v krajích ČR. Dostupnost byla analyzována z geografického hlediska, tedy na základě hustoty sítě zdravotnických zařízení. Cíle bylo dosaženo za pomocí statistického zpracování dat poskytnutých …více
Abstract:
The graduation thesis focuses on the economics of health, particularly for medical factor -- the availability of healthcare. The aim of this thesis is to determine regional differences in availability of healthcare in the regions of the Czech Republic. The availability has been analyzed from a geographical point of view, therefore, on the basis of density of the network of health facilities. The objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: Jana Kouřilová
  • Oponent: Jitka Pěkná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23910