Mgr. Barbora Kopecká

Diplomová práce

Linguistic Phenomena Arising from Spanish/English Language Contact in the State of Texas

Linguistic Phenomena Arising from Spanish/English Language Contact in the State of Texas
Anotace:
Diplomová práce se zabývá základními rysy španělského jazyka ve státě Texas, konkrétně specifickými lingvistickými jevy, které vycházejí z jazykového kontaktu mezi španělštinou a angličtinou. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se zabývá teoretickým základem, úvodem do problematiky a vymezením pojmů, které jsou rozebírány v dalších kapitolách. Druhá část se skládá z analýzy, klasifikace …více
Abstract:
This thesis addresses basic characteristics of the Spanish language in the State of Texas, more precisely the specific linguistic phenomena arising from the language contact between Spanish and English. As such, it is divided into two major parts. The first part focuses on the theoretical background, introduction to the topic and definition of concepts that are discussed later on. The second part consists …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta