Miroslav FILIP

Diplomová práce

Příprava, realizace a evaluace Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se zaměřením na vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace - Cizí jazyk - Anglický jazyk

Preparation, implementation and evaluation of Framework Education Programme for Basic Education with a view to the educational area Language and communication through language - Foreign language - English
Anotace:
Anotace Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků vytvořit školní vzdělávací program pro předmět angličtina na úrovni ISCED1 a ISCED 2 a vytvořený školní vzdělávací program prostřednictvím expertního posouzení evaluovat. Práce se týká aktuální problematiky vybrané oblasti kurikulární reformy probíhající v ČR {--} vytvoření školního vzdělávacího programu pro konkrétní školskou instituci …více
Abstract:
Abstract The objective of this diploma thesis is to create a Framework Education Programme for Basic Education for the educational area Language and communication through language {--} Foreign language {--} English at the level 1 and 2 of International Standard Classification of Education and evaluate this programme by means of expert examination. This work focuses on current problematics of Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FILIP, Miroslav. Příprava, realizace a evaluace Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se zaměřením na vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace - Cizí jazyk - Anglický jazyk. Ústí nad Labem, 2008. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 13. 11. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta