Bc. Jitka Jílková

Bakalářská práce

Sledování výskytu hemolýzy jako jednoho z indikátorů kvality

Hemolysis incidence monitoring as a quality indicator
Anotace:
Hemolýza je jedna z nejčastějších příčin interference laboratorního vyšetření. V této bakalářské práci se zabývám celkovým laboratorním procesem, možností vzniku laboratorních chyb, kvalitou laboratorního vyšetření a bezpečností pacienta. Bylo zjištěno, že nejvíce chyb vzniká v preanalytické fázi. Sledování výskytu hemolýzy se ukázalo jako jeden z významných indikátorů kvality v preanalytické fázi …více
Abstract:
Hemolysis is one of the most common causes of interference in laboratory tests. The thesis deals with laboratory process, laboratory errors, quality of biochemical tests and patient safety. It was found that most errors occur in the pre-analytical phase. Monitoring the incidence of hemolysis is one of the significant quality indicators in the pre-analytical phase. The theoretical part focuses on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martina Podborská, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant