Bc. Jana Hloušková

Bakalářská práce

Pojetí kvality v železniční dopravě

Quality in the Railway Public Transport
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Pojetí kvality v železniční dopravě“ je zjištění, které ukazatele kvality jsou cestujícími považovány za nejdůležitější. První část je věnována jednotlivým již zpracovaným studiím, které rozebírají téma kvality v dopravě. Druhá praktická část se zaměřuje na důležitost jednotlivých ukazatelů kvality na trati Břeclav – Brno – Praha, konkrétně na vlaky EuroCity a Railjet. Výsledků …více
Abstract:
The aim of this thesis, titled “Quality in the railway public transport”, is to demonstrate which quality indicators are deemed the most important by the passengers. The first part of the thesis is dedicated to previously conducted studies which analyze the quality of transport in general. The second part focuses on determining the significance of individual quality indicators on the Břeclav – Brno …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Fitzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta