Ing. Dagmar Kudová, Ph.D.

Disertační práce

Strategický management vysokoškolského sportovního klubu

Strategic management of university sport club
Anotace:
Tato disertační práce je zaměřena na prostředí vysokoškolských sportovních klubů v ČR. V rámci práce je provedena situační analýza vnějšího prostředí VSK/VŠTJ, identifikace stakeholderů, situační analýza vnitřního prostředí VSK MZLU v Brně, o. s. a jsou formulovány strategie vhodné pro zlepšení činnosti VSK MZLU v Brně, o. s. Součástí práce je vypracování a vyhodnocení dotazníku členů VSK MZLU v Brně …více
Abstract:
This dissertation is focused on the environment of university sports clubs in the Czech Republic. The dissertation carries out a situation analysis of external environment of university sports clubs, identification of stakeholders, and situation analysis of internal environment of Mendel university sports club (VSK MUAF in Brno). Dissertation includes elaboration and evaluation of questionnaires distributed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jozef Baláž, CSc., Prof. Ing. Jiří Erbes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií