RNDr. Jitka Bezchlebová, Ph.D.

Doctoral thesis

Ekotoxikologie půdních bezobratlých - žížaly roupice, chvostoskoci

Ecotoxicology of soil invertebrates: earthworms, enchytraeids and collembolans
Abstract:
Půdní ekotoxikologie se zabývá toxickými efekty antropogenních látek na půdní prostředí a zvláště na půdní organismy. Jako dva hlavní směry půdní ekotoxikologie mohou být rozlišeny laboratorní výzkum a výzkum in situ. Polní studie jsou velmi komplikované a drahé a proto, hlavním úkolem laboratorních studií je pochopení a předpověď efektů chemikálií na ekosystémové úrovni. Tento výzkum hraje hlavní …more
Abstract:
Soil ecotoxicology studies toxic effects of anthropogenic chemicals to soil environment, especially to soil organisms. Main approach of soil ecotoxicology can be distinguished to laboratory research and research in situ. Field studies are very complicated and expensive. The main goals of laboratory reasearch are, therefore, to understand and predict the effects of chemical stress on the ecosystem level …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2007
  • Supervisor: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
  • Reader: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta