Bc. Pavla Bubeníková

Diplomová práce

Problematika bydlení sociálně vyloučených rodin s dětmi v městě Brně – analýza potřeb z perspektivy účastníků programu

Housing of social excluded families with children in Brno – Needs Assessment from the perspective of the stakeholders
Anotace:
Práce se zabývá analýzou potřeb v oblasti programu sociálního bydlení sociálně slabých rodin s dětmi z hlediska argumentativní politické analýzy. Teorie se věnuje nejprve obecně problému bydlení slabých složek společnosti v České republice, příčinám dnešních strukturálních problémů na trhu s bydlením a specifikům problematiky bydlení sociálně vyloučených Romů a romských rodin s dětmi, dále uvádí strategie …více
Abstract:
The thesis concerns of Needs Assessment of the program of social housing of the social excluded families from the view of the argumentative political analysis. Theoretical part discusses the problem of housing of the poor in the Czech Republic in general, the causes of the structural problems in the housing market and the specifics of the issues of housing of the socially excluded Romani families with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií