Radim Hejduk

Diplomová práce

Sociální bydlení -porovnání Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 a rakouského sociálního modelu

Social housing - comparison of Concept of Social Housing in the Czech Republic 2015-2025 and Austrian social model
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na sociální bydlení, veřejnou politiku, která se aplikuje v mnoha státech Evropské unie a Česká republika se v současné době snaží o její implementaci. Vzhledem k rostoucím nákladům domácností na bydlení, rostoucím výdajům na poptávkovou podporu bytové politiky pomocí doplatku a příspěvku na bydlení a těžko řešitelné sociální exkluzi, se sociální bydlení jeví jako jedna …více
Abstract:
The thesis is focused on social housing - public policy, that is applied in many countries of the EU. Czech Republic is currently trying its implementation. Due to rising household's costs of housing, rising expenses on demand-oriented housing policy in form of housing benefits and difficult to solve social exclusion, social housing appears to be one of the more accessible ways of solution. The goal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2017
  • Vedoucí: Vojtěch Krebs
  • Oponent: Vladimír Barák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53153