Bc. Andrea Bendová

Bakalářská práce

Sociální bydlení jako jedna z možností prevence sociálního vyloučení pohledem klientů

Social housing as an option for prevention social exclusion from the perspective of clients
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá tématem sociální bydlení jako jedna z možností prevence sociálního vyloučení pohledem klientů. Cílem práce je zjistit, jak osoby, které v minulosti byly ohrožené ztrátou bydlení nyní vnímají užívání sociální-ho bytu. Co považují za jeho přínosy, co za slabé stránky a také to, jak se tato forma pomoci projevila do jejich životní situace. Teoretická část se zaměřuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of social housing as one of the options for preventing social exclusion from the perspective of clients. The aim of the thesis is to find out how people who in the past were at risk of losing their housing now per-ceive the use of social housing. What they consider as its benefits, what they consid-er as its weaknesses and also how this form of assistance has …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
  • Oponent: Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta