Bc. Jana Choroušová

Bakalářská práce

Percepce agresivního chování dětí v předškolním věku ze strany jejich vychovatelů

Perception of aggresive behavior of preschool children by their caregivers
Anotace:
Předmětem studie je problematika agresivity u předškolních dětí a zejména vnímání jednotlivých projevů ze strany jejich vychovatelů (rodičů, učitelek v mateřské škole). Práce si klade za cíl definovat konkrétní projevy chování, jež vychovatelé považují za agresivní a poukázat na rozdíly v pohledu na agresivitu konkrétních dětí mezi rodiči a učitelkami v mateřské škole. Praktická část studie je syntézou …více
Abstract:
The subject of the study is the issue of preschool children aggression and especially its perception by their caregivers (parents and kindergarten teachers) concerning the individual manifestations of aggression. The work is focused on the definition of particular forms of behavior, which are considered aggressive by caregivers and on pointing out the differences between parents and kindergarten teachers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie