Bc. Veronika Buchtová, DiS.

Bakalářská práce

Projevy agrese dětí v procesu adaptace na kolektiv mateřské školy

Manifestations of children aggression in the process of adaptation to a collective in a kindergarten
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zmapovat projevy agresivního chování u dětí v předškolním věku v procesu adaptace na prostředí mateřské školy a praktické strategie zvládání agrese u dětí pedagogy mateřských škol. Teoretická část definuje základní pojmy – agresivita a agrese, věnuje se jejich základnímu členění, teoriím příčin agrese, typům agrese, rizikovým faktorům zvyšujícím potenciální agresi, nejběžnějším …více
Abstract:
The aim of this thesis was to find out aggressive behavior of preschool age children in the process of adaptation to the environment of kindergarten and to find out practical strategies for managing children´s aggression by teachers in kindergarten. The theoretical part defines basic terms – aggressiveness and aggression, dedicates to their basic division, to the theories of the causes of aggression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika