Martin Fišer

Bakalářská práce

Majetkové cenné papíry v rozsahu českých účetních předpisů vs. IFRS

Equity securities within the scope of Czech accounting regulations vs. IFRS
Anotace:
V bakalářské práci budu porovnávat české účetní předpisy s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), přičemž se zaměřím na účtování a vykazování majetkových cenných papírů z pohledu investora, tak i emitenta. Tuto problematiku zpracuji nejprve z pohledu českého účetnictví a poté z pohledu mezinárodních účetních standardů. Toto porovnání podpořím praktickými příklady vykazování z jednotlivých …více
Abstract:
In this bachelor thesis I will compare Czech accounting regulations with International Financial Reporting Standards (IFRS), focusing on accounting and reporting of equity securities from the perspective of the investor and the issuer. I will deal with this issue first from the point of view of Czech accounting and then from the point of view of international accounting standards. I will support this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Libor Vašek
  • Oponent: Michal Šindelář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81016

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku