Mgr. Ivana Fialová

Bachelor's thesis

Určení pohlaví na lebce člověka s využitím trojrozměrných virtuálních modelů

Sex determination in human skulls using three-dimensional virtual models
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá určováním pohlaví na lebce člověka pomocí trojrozměrných virtuálních modelů. V teoretické části je popsán vznik pohlavně specifických znaků na lebce v průběhu ontogeneze jedince. Dále jsou zde popsány morfoskopické a morfometrické metody sloužící k určení pohlaví kosterního nálezu. Trojrozměrné lebky použité v této práci byly pořízeny přístrojem Microscan a jsou součástí …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with sex determination in human skull using three-dimensional virtual models. The theoretical part describes development of sexually dimorphic characteristics in human skull and morphoscopic and morphometric methods used to determine individual´s sex.The studied sample was composed of three-dimensional models obtained by a Microscan laser scanner while the original documented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Anthropology / Anthropology